Czyste Powietrze

Jesteśmy oficjalnym
operatorem NFOŚiGW!

Zostaliśmy jednym z pięciu oficjalnych operatorów programu pilotażowego w Małopolsce. Poza aktywnym poszukiwaniem beneficjentów programu, do głównych zadań operatorów należą:

Operatorzy – każdy w jednym z pięciu regionów województwa – będą legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW potwierdzającymi wiarygodność doradców pukających do drzwi małopolskich domów.
Umowy o dofinansowanie zawarte między NFOŚiGW a pięcioma operatorami wskazują na obszar ich działania w województwie do marca 2026 r. Poszczególne regiony obsługiwać będą:

Oszczędności

Wydatki gospodarstwa domowego, które można zoptymalizować dzięki programowi „Czyste Powietrze” odnoszą się do trzech podstawowych mediów i są to:

Te trzy opłaty stanowią obecnie większość rachunków potrzebnych do utrzymania domu. Z naszego doświadczenia wynika iż średnio zmniejszają się one o około 40%.

do 90%

Dofinansowania
z programu

40%

Niższe wydatki
na ogrzewanie

Poziomy dofinansowania

podstawowy

30%

PODWYŻSZONY

60%

NAJWYŻSZY

90%

do 66 000 zł

do 99 000 zł

do 135 000 zł

Warunek:
Dochód roczny nie przekraczający kwoty 135 000 zł.

Warunek:
Kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczająca:

 • 1894 zł – dla gospodarstw wieloosobowych
 • 2651 zł – dla gospodarstw jednoosobowych

Warunek:
Kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczająca:

 • 1090 zł – dla gospodarstw wieloosobowych
 • 1526 zł – dla gospodarstw jednoosobowych

Kto może wnioskować?

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • Właściciel/współwłaściciel budynku, który został oddany do użytkowania, 
 • Osoba której dochód za poprzedni rok rozliczeniowy nie przekroczył 135 tys. złotych,
 • Właściciel/współwłaściciele budynku, w którym lokal użytkowy nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku,
 • Właściciel/współwłaściciel domu wolnostojącego albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Ważne terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
 • Dotacje rozliczane są w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku.
 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Oznacza to, że wnioski można składać w dowolnym momencie w trakcie trwania programu, a dotację rozliczane są w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Należy pamiętać, że okres składania wniosków trwa do roku 2027, natomiast kolejne dwa lata będą wyłącznie okresem wydawania dotacji oraz podpisywania i rozliczania umów. W programie przewiduje się krótkie przerwy techniczne, pozwalające na wprowadzanie ewentualnych aktualizacji do Programu.

4 kroki do dotacji

1. AUDYT ENERGETYCZNY


Ocena energetyczna budynku jest jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku o dotację. Ocena ta obejmuje inwentaryzację i określenie aktualnych właściwości cieplnych budynku w celu określenia ilości zużywanej przez niego energii. Na podstawie wyników audytor proponuje sposoby, dzięki którym można zaoszczędzić energię. W ostatnim etapie audytor pomaga w wyborze najbardziej optymalnej i opłacalnej metody oszczędności energetycznej dla klienta.

energia plus audyt energetyczny

2. WYPEŁNIENIE WNIOSKU

Kolejnym krokiem do dotacji jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie. Okazuje się to często bardziej skomplikowane niż mogłaby się wydawać. Na wysokość przyznanego dofinansowania wpływ ma wiele wymogów, takich jak dochód, ilość członków rodziny w gospodarstwie czy wyniki audytu energetycznego, które mogą być niejasne dla osób bez odpowiedniej wiedzy technicznej i finansowej. Nierzadko problemem jest przeliczenie dochodu na ilość członków gospodarstwa domowego, gdyż kwestia może być elastycznie dostosowana na korzyść klienta w miarę zgodności z regulaminem programu. Innym problemem jest uzupełnienie wniosku od strony technicznej budynku – klienci bardzo często mylą wskaźniki wpisując je w nieodpowiednie miejsca.

3. WYMIANA KOTŁA I DOCIEPLENIE

Po przeprowadzeniu audytu i wypełnieniu wniosku przychodzi czas na rozpoczęcie procesu wymiany kotła. W tym momencie należy znaleźć odpowiednią firmę wykonawczą, która nie przekroczy kosztów objętych programem jednocześnie oferując wysoką jakość sprzętu. Poza nowym kotłem dotacja obejmuje również docieplenie budynku, które w większości rozpatrywanych przez nas przypadków również jest konieczne do zwiększenia wydajności energetycznej domu. Ilość dostępnych na rynku materiałów i dostawców często okazuje się przytłaczająca. Aby ułatwić ten proces naszym klientom 

4. ROZLICZENIE DOTACJI

Ocena energetyczna budynku jest jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku o dotację. Jest to ocena aktualnego stanu technicznego budynku pod kątem ilości zużywanej przez niego energii. Obejmuje ona inwentaryzację i określenie aktualnych właściwości cieplnych budynku. Następnie audytor proponuje sposoby w jakie tę energię można zaoszczędzić. Ostatnim etapem jest pomoc w wyborze metody oszczędności energetycznej, która jest najbardziej optymalna, a co za tym idzie najbardziej opłacalna dla klienta. 

Scroll to Top