Czyste Powietrze

Cel programu

Program powstał z myślą o obniżeniu emisji zanieczyszczeń i pyłów związanych ze spalaniem paliw w domach jednorodzinnych. Głównym celem programu jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, najczęściej pieców węglowych, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dodatkowo program obejmuje też docieplenie budynku, które poprawia wydajność energetyczną domu, a co za tym idzie zmniejsza całkowite zużycie energii. Dzięki takim rozwiązaniom nie tylko mamy szanse poprawić jakość powietrza, którym się otaczamy, ale także zmniejszyć ilość wydatków na energię oraz zwiększyć domowy budżet.

Oszczędności

Wydatki gospodarstwa domowego, które można zoptymalizować dzięki programowi „Czyste Powietrze” odnoszą się do trzech podstawowych mediów i są to:

Te trzy opłaty stanowią obecnie większość rachunków potrzebnych do utrzymania domu. Z naszego doświadczenia wynika iż średnio zmniejszają się one o około 40%.

do 90%

Dofinansowania
z programu

40%

Niższe wydatki
na ogrzewanie

Poziomy dofinansowania

podstawowy

30%

PODWYŻSZONY

60%

NAJWYŻSZY

90%

do 66 000 zł

do 99 000 zł

do 135 000 zł

Warunek:
Dochód roczny nie przekraczający kwoty 135 000 zł.

Warunek:
Kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczająca:

 • 1894 zł – dla gospodarstw wieloosobowych
 • 2651 zł – dla gospodarstw jednoosobowych

Warunek:
Kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczająca:

 • 1090 zł – dla gospodarstw wieloosobowych
 • 1526 zł – dla gospodarstw jednoosobowych

Kto może wnioskować?

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • Właściciel/współwłaściciel budynku, który został oddany do użytkowania, 
 • Osoba której dochód za poprzedni rok rozliczeniowy nie przekroczył 135 tys. złotych,
 • Właściciel/współwłaściciele budynku, w którym lokal użytkowy nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku,
 • Właściciel/współwłaściciel domu wolnostojącego albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Ważne terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
 • Dotacje rozliczane są w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku.
 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Oznacza to, że wnioski można składać w dowolnym momencie w trakcie trwania programu, a dotację rozliczane są w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Należy pamiętać, że okres składania wniosków trwa do roku 2027, natomiast kolejne dwa lata będą wyłącznie okresem wydawania dotacji oraz podpisywania i rozliczania umów. W programie przewiduje się krótkie przerwy techniczne, pozwalające na wprowadzanie ewentualnych aktualizacji do Programu.

4 kroki do dotacji

1. AUDYT ENERGETYCZNY


Ocena energetyczna budynku jest jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku o dotację. Ocena ta obejmuje inwentaryzację i określenie aktualnych właściwości cieplnych budynku w celu określenia ilości zużywanej przez niego energii. Na podstawie wyników audytor proponuje sposoby, dzięki którym można zaoszczędzić energię. W ostatnim etapie audytor pomaga w wyborze najbardziej optymalnej i opłacalnej metody oszczędności energetycznej dla klienta.

energia plus audyt energetyczny

2. WYPEŁNIENIE WNIOSKU

Kolejnym krokiem do dotacji jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie. Okazuje się to często bardziej skomplikowane niż mogłaby się wydawać. Na wysokość przyznanego dofinansowania wpływ ma wiele wymogów, takich jak dochód, ilość członków rodziny w gospodarstwie czy wyniki audytu energetycznego, które mogą być niejasne dla osób bez odpowiedniej wiedzy technicznej i finansowej. Nierzadko problemem jest przeliczenie dochodu na ilość członków gospodarstwa domowego, gdyż kwestia może być elastycznie dostosowana na korzyść klienta w miarę zgodności z regulaminem programu. Innym problemem jest uzupełnienie wniosku od strony technicznej budynku – klienci bardzo często mylą wskaźniki wpisując je w nieodpowiednie miejsca.

3. WYMIANA KOTŁA I DOCIEPLENIE

Po przeprowadzeniu audytu i wypełnieniu wniosku przychodzi czas na rozpoczęcie procesu wymiany kotła. W tym momencie należy znaleźć odpowiednią firmę wykonawczą, która nie przekroczy kosztów objętych programem jednocześnie oferując wysoką jakość sprzętu. Poza nowym kotłem dotacja obejmuje również docieplenie budynku, które w większości rozpatrywanych przez nas przypadków również jest konieczne do zwiększenia wydajności energetycznej domu. Ilość dostępnych na rynku materiałów i dostawców często okazuje się przytłaczająca. Aby ułatwić ten proces naszym klientom 

4. ROZLICZENIE DOTACJI

Ocena energetyczna budynku jest jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku o dotację. Jest to ocena aktualnego stanu technicznego budynku pod kątem ilości zużywanej przez niego energii. Obejmuje ona inwentaryzację i określenie aktualnych właściwości cieplnych budynku. Następnie audytor proponuje sposoby w jakie tę energię można zaoszczędzić. Ostatnim etapem jest pomoc w wyborze metody oszczędności energetycznej, która jest najbardziej optymalna, a co za tym idzie najbardziej opłacalna dla klienta. 

Scroll to Top