Premia Termomodernizacyjna

PROGRAM DOFINANSOWANIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK)
premia termomodernizacyjna

O programie

Premia termomodernizacyjna to mechanizm wsparcia, który polega na pomocy przy spłacie części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na ich status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Premia termomodernizacyjna pozwala uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domów i mieszkań. Obejmuje ona m.in. wsparcie finansowe wymiany okien, drzwi czy źródeł ciepła.

Popularne pytania

Kiedy nabór wniosków?
Termin składania wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z grantem termomodernizacyjnym to 30 czerwca 2026 r.

Kto może wnioskować?

  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • towarzystwa budownictwa społecznego
  • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  • spółki prawa handlowego
  • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych)

do 31%

zwrotu kosztów inwestycji termomodernizacyjnej

+ 10%

dotacji na izolację
cieplną budynku

Wysokość premii

  • Wartość premii termomodernizacyjnej wynosi 26% poniesionych kosztów inwestycji. 
  • W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest realizowane przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 31% łącznych kosztów obu tych przedsięwzięć.
  • Można uzyskać dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem. 

 

 

Grant termomodernizacyjny

Jeżeli Inwestor spełni określone wymogi odnośnie izolacji cieplnej budynku ma możliwość otrzymania dodatkowo, poza premią termomodernizacyjną, grantu termomodernizacyjnego, stanowiącego 10% kosztów tego przedsięwzięcia.

Uwaga! Nie należy mylić grantu termomodernizacyjnego z grantem OZE!

Scroll to Top