Mój Prąd 5.0

DOTACJA NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, POMPY CIEPŁA I MAGAZYNY ENERGII

O programie

Panele słoneczne są w ostatnim czasie gorącym tematem dlatego przewiduje się, że zainteresowanie programem będzie ogromne. Będąc firmą odpowiedzialną za wykonanie poszczególnych etapów potrzebnych do dofinansowania przedstawiamy państwu szczegóły dotyczące programu, które będą aktualizowane wraz z pojawianiem się kolejnych informacji. Program Mój Prąd 5.0 będzie promować instalacje fotowoltaiczne, a także oferować dofinansowanie do instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Głównym celem programu jest obniżenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej. Budżet programu wynosi aż 200 milionów złotych. Dofinansowanie przyjmuje formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, uzależnionych od mocy planowanej instalacji.

Popularne pytania

Kiedy nabór wniosków?
Wniosek o przyznanie grantu OZE inwestor składa do BGK do dnia 30 czerwca 2026 r. poprzez bank kredytujący.

Kto może wnioskować?
Program adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

do 20%

dotacji do
kosztów  inwestycji

58 tys. zł

maksymalnej kwoty
dofinansowania

Scroll to Top