Grant OZE

zakup, montaż, budowA lub modernizacjA instalacji OZE

O programie

Grant OZE to program dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii. O grant ubiegać się może ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. Dofinansowanie w ramach omawianego programu grantowego można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o minimum 25%.

Popularne pytania

Kiedy nabór wniosków?
Wniosek o przyznanie grantu OZE inwestor składa do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do dnia 30 czerwca 2026 r. poprzez bank kredytujący.

Kto może wnioskować?

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • towarzystwa budownictwa społecznego
  • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  • spółki prawa handlowego
  • osoby fizyczne
  •  wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe

do 50%

dotacji do
kosztów  inwestycji

448 mln zł

budżetu przeznaczonego na program

Scroll to Top