Energia Plus

PROGRAM DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

O programie

Program skierowany jest do przedsiębiorców, których celem jest zwiększenie wydajności produkcyjnej i energooszczędności jednostek gospodarczych, przy jednoczesnym ograniczeniu ich negatywnego wpływu na środowisko. Pomagamy w uzyskaniu dwóch rodzajów dofinansowania: pożyczki lub dotacji w zależności od planowanej inwestycji. Przedsiębiorstwo w ramach programu może otrzymać pożyczkę od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Popularne pytania

Kiedy nabór wniosków?
Daty składania wniosków to 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r.

Kto może wnioskować?
Odbiorcami Programu są Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 
Każdy aktywna jednostka biznesowa może złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Energia Plus.

do 85%

pożyczki do
kosztów  inwestycji

500 mln zł

maksymalna
wysokość pożyczki

Przedsięwzięcia wchodzące w zakres dofinansowania lub pożyczki, to takie na skutek których dochodzi do:

  • zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
  • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery
  • poprawy efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych
Ponadto można uzyskać dofinansowanie na zakup nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz modernizację istniejących sieci ciepłowniczych w przedsiębiorstwach.
Scroll to Top