EkoRemiza

Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych

do 90%

dotacji na inwestycje termomodernizacyjne

40 000 zł

maksymalnej dotacji 
na jednostkę OSP

O programie

Program „EkoRemiza” jest programem wsparcia termomodernizacji budynków Ochotniczych Straży Pożarnych z zastosowaniem OZE. Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego lub ochotniczych straży pożarnych. Beneficjent może otrzymać dotację w wysokości 90% oraz pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioski należy składać do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki można przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej, w tym m.in. drenaż przy osuszaniu fundamentów, modernizację dachu, wymianę okien i bram garażowych, montaż nowego źródła ciepła.

Scroll to Top