cop scop spf

COP, SCOP i SPF – Współczynniki pracy pompy ciepła

Są jednymi z najważniejszych współczynników pracy pomp ciepła. Wiele osób ma niemały problem z ich interpretacją. Każdy kto choć trochę czytał o pompach, na pewno natknął się na skróty COP, SCOP i SPF.  Co więc oznaczają?  

COP – najczęściej spotykany z nich wszystkich, to właśnie o nim pisze najwięcej producentów. Określa on stosunek wytworzonego ciepła użytkowego do zużycia energii elektrycznej przez sprężarkę wraz z jednoznacznie określonymi urządzeniami pomocniczymi pompy ciepła. Innymi słowy – COP określa ile energii cieplnej jest w stanie wyprodukować pompa ciepła w zależności od ilości dostarczanej energii elektrycznej. Przykładowo, pompa ciepła charakteryzująca się współczynnikiem COP o wartości 4 poprzez pobór 1kWh energii elektrycznej, jest w stanie wyprodukować 4kWh energii cieplnej. Maksymalne wartości COP są podawane dla konkretnej temperatury źródła górnego i dolnego, czyli wody w instalacji grzewczej i źródła dolnego, z którego pobieramy ciepło, np. powietrza zewnętrznego albo gruntu. Teoretyczna maksymalna wartość COP jest związana z obiegiem Carnota i wyznacza się ją z następującego wzoru:

COP=Tgórna/ΔTgórna-dolna

W praktyce, producenci podają orientacyjne COP jako połowa wartości maksymalnego. Widać że największe wartości COP osiąga się dla najmniejszych różnic temperatur. Warto wspomnieć, że istnieją różne normy podawania COP i niestety zdarza się, że podawane wartości są zawyżone względem prawdziwych. Szczególnie powszechne jest podawanie COP dla temperatury wody w instalacji grzewczej 35°C gdy klient potrzebuje 55°C ze względu na posiadanie grzejników.

SCOP – jest z kolei jest rocznym wskaźnikiem efektywności energetycznej obliczonym na zapotrzebowania na energię cieplną dla całego roku lub sezonu grzewczego, a nie jedynie dla określonej temperatury jak w przypadku COP. Na jego wartość mają wpływ między innymi  zmiany wartości COP w różnych okresach eksploatacji, typ pompy ciepła, lokalizacja budynku, temperatury górnego i dolnego źródła, rodzaj oraz parametry instalacji grzewczych.

SPF – czyli współczynnik efektywności pompy ciepła jest obliczany na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej i ilości dostarczonego ciepła. W przeciwieństwie do SCOP, dotyczy rzeczywistych warunków pracy urządzenia.

Scroll to Top